Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Riziká z dovážaných potravín
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je spracovanie aktuálnych poznatkov o rizikách z dovážaných potravín. Spracovanie literárnych poznatkov v prvej časti bakalárskej práce o najčastejšie dovážaných potravinách a v druhej časti o rizikách v týchto potravinách. Na základe spracovaných literárnych poznatkoch sformulovať záver a návrh poznatkov na ich využitie.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.