Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Kontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchov
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je spracovanie literárneho prehľadu z dostupných literárnych zdrojov o pitnej vode, jej zdravotnej bezpečnosti a chemických rizikách so zameraním na dusičnany a dusitany. Vykonanie meraní vzoriek pitnej vody odobratých zo zdrojov. Štatistické spracovanie výsledkov, komentovanie výsledkov a konfrontácia výsledkov. Na základe dosiahnutých výsledkov sformulovanie záveru a návrh poznatkov na ich využitie.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BKi bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.