Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je spracovanie literárneho prehľadu z dostupných literárnych zdrojov o systémoch chovu s výbehom pre produkčné sliepky a o fyzikálnych ukazovateľoch konzumných vajec. Vykonanie meraní vzoriek konzumných vajec z farmového chovu a z domáceho chovu s výbehom. Štatistické spracovanie výsledkov, komentovanie výsledkov a konfrontácia výsledkov. Na základe dosiahnutých výsledkov sformulovanie záveru a návrh poznatkov na ich využitie.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BKi bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.