Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Porovnanie rozdielnych systémov chovu na fyzikálne vlastnosti vajec
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Food Hygiene and Safety - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Summary: Cieľom diplomovej práce je spracovanie literárneho prehľadu z dostupných literárnych zdrojov o systémoch chovu produkčných sliepok a o fyzikálnych ukazovateľoch konzumných vajec. Vykonanie meraní vzoriek konzumných vajec z farmového chovu a z domáceho chovu. Štatistické spracovanie výsledkov, komentovanie výsledkov a konfrontácia výsledkov. Na základe dosiahnutých výsledkov sformulovanie záveru a návrh poznatkov na ich využitie.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-FSC Food Safety and Control

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.