Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Povojník batátový - zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt: Povojník batátový (bataty, sladké zemiaky) je svojou malou náročnosťou na pestovanie vhodnou a atraktívnou plodinou pre poľnohospodárstvo s obmedzenými zdrojmi. Hlavnú zložku koreňa povojníka batátového predstavujú sacharidy, z nich najväčší podiel tvorí polysacharid škrob. Korene sú tiež významným zdrojom minerálnych látok, vitamínov, karotenoidov a polyfenolových zlúčenín s antioxidačnými vlastnosťami.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.