Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Povojník batátový - zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt:
Povojník batátový (bataty, sladké zemiaky) je svojou malou náročnosťou na pestovanie vhodnou a atraktívnou plodinou pre poľnohospodárstvo s obmedzenými zdrojmi. Hlavnú zložku koreňa povojníka batátového predstavujú sacharidy, z nich najväčší podiel tvorí polysacharid škrob. Korene sú tiež významným zdrojom minerálnych látok, vitamínov, karotenoidov a polyfenolových zlúčenín s antioxidačnými vlastnosťami.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.