Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: V potravinárskom priemysle sa používajú farbivá prírodné, syntetické a farbivá syntetické s prírodnými identické. Každá z týchto skupín disponuje určitými pozitívnymi aj negatívnymi vlastnosťami. Nevýhodou prírodných farbív je, že oproti farbivám syntetickým sú náchylnejšie na teplotné zmeny, pH prostredia, sú drahšie, majú nižšiu farebnú mohutnosť a ich získavanie je podstatne náročnejšie. Na druhej strane sa zo zdravotného hľadiska dajú pokladať za prospešnejšie práve z dôvodu, že sú pre organizmus prirodzené a mnohé z nich majú dokonca priaznivý vplyv na zdravotný stav ľudí.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.