Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt:
V potravinárskom priemysle sa používajú farbivá prírodné, syntetické a farbivá syntetické s prírodnými identické. Každá z týchto skupín disponuje určitými pozitívnymi aj negatívnymi vlastnosťami. Nevýhodou prírodných farbív je, že oproti farbivám syntetickým sú náchylnejšie na teplotné zmeny, pH prostredia, sú drahšie, majú nižšiu farebnú mohutnosť a ich získavanie je podstatne náročnejšie. Na druhej strane sa zo zdravotného hľadiska dajú pokladať za prospešnejšie práve z dôvodu, že sú pre organizmus prirodzené a mnohé z nich majú dokonca priaznivý vplyv na zdravotný stav ľudí.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.