Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Pôda je primárnym príjemcom množstva odpadových a chemických látok produkovaných priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou človeka. V minulosti substancie prenikajúce do pôdy mali jednoduché formy, často organického charakteru. V súčasnosti sú to škodlivé látky, medzi ktoré patria najmä toxické prvky, pesticídy a ďalšie uhľovodíky, tiež SO2 a NOx. Kovy sa vyskytujú v pôde v rôznych chemických a fyzikálnych formách, ktoré sa vyznačujú svojou identitou. Diverzia identít foriem kovov súvisí nielen s ich fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, ale zároveň aj s vlastnosťami anorganickej a organickej časti pôdy. Z environmentálneho hľadiska zohrávajú významnú úlohu také formy kovov v pôdach, ktoré sú prístupné rastlinným koreňom. Problém foriem kovov prístupných rastlinám úzko súvisí s problémom štúdia ich existenčných foriem v pôdach, čo zároveň vedie k riešeniu možností vstupov kovov do potravového reťazca.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.