Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Pôda je primárnym príjemcom množstva odpadových a chemických látok produkovaných priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou človeka. V minulosti substancie prenikajúce do pôdy mali jednoduché formy, často organického charakteru. V súčasnosti sú to škodlivé látky, medzi ktoré patria najmä toxické prvky, pesticídy a ďalšie uhľovodíky, tiež SO2 a NOx. Kovy sa vyskytujú v pôde v rôznych chemických a fyzikálnych formách, ktoré sa vyznačujú svojou identitou. Diverzia identít foriem kovov súvisí nielen s ich fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, ale zároveň aj s vlastnosťami anorganickej a organickej časti pôdy. Z environmentálneho hľadiska zohrávajú významnú úlohu také formy kovov v pôdach, ktoré sú prístupné rastlinným koreňom. Problém foriem kovov prístupných rastlinám úzko súvisí s problémom štúdia ich existenčných foriem v pôdach, čo zároveň vedie k riešeniu možností vstupov kovov do potravového reťazca.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.