Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Testovanie výroby a skladovania medu s prídavkom čerstvých jahôd
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.
Abstrakt: Jahody, najmä z domácej produkcie, sú bohaté na biologicky aktívne látky. Počas sezóny je dostatok jahôd. Avšak, podobne, ako ďalšie čerstvé ovocie, obsahujú relatívne veľa vody, preto sú náchylné na rýchle skazenie. A ak si ich chceme uchovať aj pre ďalšie mesiace, musíme ich nejakým spôsobom spracovať. Med je cenený aj z hľadiska konzervačných účinkov. Je možné pridávať čerstvé ovocie do medu, ale táto výroba je zdĺhavejšia, med odoberá z ovocia vodu, následne sa prenesie ovocie do ďalšieho medu a až keď je obsah vody v produkte dostatočne nízky, je produkt vhodný na skladovanie. Cieľom diplomovej práce je testovať výrobu a skladovanie medu s prídavkom čerstvých jahôd.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.