Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Senzorický profil vybranej tradičnej potraviny z vybraného štátu EÚ.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Abstrakt: Cieľom je analyzovať vybraný potravinársky produkt po stránke zmyslového vnímania.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení