Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Senzorický profil vybranej tradičnej potraviny z vybraného štátu EÚ.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom je analyzovať vybraný potravinársky produkt po stránke zmyslového vnímania.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení