Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Senzorický profil vybranej tradičnej potraviny z vybraného štátu EÚ.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Abstrakt: Cieľom je analyzovať vybraný potravinársky produkt po stránke zmyslového vnímania.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia