Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Zmyslové hodnotenie microgreens.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Abstrakt:
Cieľom je analyzovať vybrané druhy microgreens pomocou testov senzorickej analýzy.
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení