Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zmyslové hodnotenie a senzorické profily jedlých kvetov.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom je analyzovať vybrané druhy jedlých kvetov pomocou testov senzorickej analýzy.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení