Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Imerzné techniky senzorického posudzovania vybraných potravinárskych produktov.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Abstrakt:
Cieľom je zmapovať využiteľnosť imerzných techník (virtuálna realita, rozšírená realita) v oblasti zmyslovéh hodnotenia potravín.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení