Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Imerzné techniky senzorického posudzovania vybraných potravinárskych produktov.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Abstrakt: Cieľom je zmapovať využiteľnosť imerzných techník (virtuálna realita, rozšírená realita) v oblasti zmyslovéh hodnotenia potravín.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia