Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
State of topic:
approved (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Chemistry - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary: V potravinárskom priemysle sa používajú farbivá prírodné, syntetické a farbivá syntetické s prírodnými identické. Každá z týchto skupín disponuje určitými pozitívnymi aj negatívnymi vlastnosťami. Nevýhodou prírodných farbív je, že oproti farbivám syntetickým sú náchylnejšie na teplotné zmeny, pH prostredia, sú drahšie, majú nižšiu farebnú mohutnosť a ich získavanie je podstatne náročnejšie. Na druhej strane sa zo zdravotného hľadiska dajú pokladať za prospešnejšie práve z dôvodu, že sú pre organizmus prirodzené a mnohé z nich majú dokonca priaznivý vplyv na zdravotný stav ľudí.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VLU Human Nutrition

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.