Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt: V potravinárskom priemysle sa používajú farbivá prírodné, syntetické a farbivá syntetické s prírodnými identické. Každá z týchto skupín disponuje určitými pozitívnymi aj negatívnymi vlastnosťami. Nevýhodou prírodných farbív je, že oproti farbivám syntetickým sú náchylnejšie na teplotné zmeny, pH prostredia, sú drahšie, majú nižšiu farebnú mohutnosť a ich získavanie je podstatne náročnejšie. Na druhej strane sa zo zdravotného hľadiska dajú pokladať za prospešnejšie práve z dôvodu, že sú pre organizmus prirodzené a mnohé z nich majú dokonca priaznivý vplyv na zdravotný stav ľudí.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VLU výživa ľudí-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.