Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bioaktívne látky vo vybraných surovinách a potravinách rastlinného pôvodu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt: Bioaktívne látky sa chápu ako zdraviu prospešné látky v potravinách, ktoré neslúžia ako živiny. To znamená, že neslúžia na vybudovanie telesnej stavby, ale v tele majú významnú biologickú aktivitu. Medzi látky ktoré vykazujú biologickú aktivitu patria rôznorodé skupiny látok, medzi ktoré patria napr. polyfenoly, fytosteroly, fytoestrogény, terpény, sulfidy, lektíny, glukozinoláty, tiokyanatany, inhibítory proteáz a mnohé ďalšie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VLU výživa ľudí-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.