Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Bioaktívne látky vo vybraných surovinách a potravinách rastlinného pôvodu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt:
Bioaktívne látky sa chápu ako zdraviu prospešné látky v potravinách, ktoré neslúžia ako živiny. To znamená, že neslúžia na vybudovanie telesnej stavby, ale v tele majú významnú biologickú aktivitu. Medzi látky ktoré vykazujú biologickú aktivitu patria rôznorodé skupiny látok, medzi ktoré patria napr. polyfenoly, fytosteroly, fytoestrogény, terpény, sulfidy, lektíny, glukozinoláty, tiokyanatany, inhibítory proteáz a mnohé ďalšie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VLU výživa ľudí

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.