Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kontrola vybraných chemických a senzorických parametrov v pekárskych výrobkoch určených pre celiatikov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Abstrakt: - charakteristika potravín na osobitné výživové účely- definície, rozdelenie bezlepkových potravín - popis a charakteristika celiakie, príčiny, príznaky, liečba - prakticky- rýchla detekcia obsahu gluténu v bezlepkových potravinách, analýza textúry a senzorické hodnotenie výrobkov v porovnaní s tradičnými výrobkami - legislatíva EU ako aj národná súvisiaca s danou problematikou


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FBPP15-0079-I Zdravotná bezpečnosť potravín