Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Biologicky cenné látky nápoja Rooibos a ich využitie vo výžive diabetických jedincov
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Abstrakt:
Názov rooibos ( rooibosch alebo rooibush ) v preklade znamená červený ker. Prvá písomná zmienka o tomto najoblúbenejšom čaji domorodcov v južnej Afriky pochádza z roku 1772. Z tých čias sa zachoval aj prvý opis krovitej rastliny Asphalatus linearis, z ktorej sa rooibos pripravuje. Rooibos neobsahuje kofeín, zato je bohatý na stopové prvky a flavonoidy. Rooibos sa v juhoafrickej kultúre bežne využíva pri manažmente nespavosti a depresií, vplýva na zlepšenie spaľovania tukov, má priaznivé účinky na pleť a vďaka obsahu fluóru chráni zuby pred zubným kazom. Nápoj má protialergické účinky, zmierňuje kŕče, blahodárne vplýva na pečeň a posilňuje činnosť imunitného systému. Flavonoidy obsiahnuté v rooibose vykazujú antioxidačné vlastnosti, pôsobia protizápalovo a protialergicky. Diplomová práca sa zameria na analýzu biologicky cenných látok nápoja Rooibos a hodnotenie jeho vplyvu na štrukturálne zmeny zvolených orgánov potkanov po indukcii ochorenia diabetes mellitus.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TNI technológia potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.