Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Expresia génu Hsp70 u kryoprezervovaných spermií býkov
Stav tématu: schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Abstrakt: 70 kilodaltonové proteíny tepelného šoku (Hsp70 alebo DnaK) je skupina konzervovaných všadeprítomných proteínov tepelného šoku. Proteíny s podobnou štruktúrou existujú prakticky vo všetkých živých organizmoch. Hsp70 sú dôležitou súčasťou bunkovej mašinérie skladania bielkovín a pomáhajú chrániť bunky pred stresom. Hsp70 proteíny môžu pôsobiť na ochranu buniek pred tepelným alebo oxidačným stresom. Tieto procesy zvyčajne pôsobia na poškodenie bielkovín, čo spôsobuje ich čiastočné rozvinutie a možnú agregáciu. Tým, že sa dočasne viaže na hydrofóbne zvyšky vystavené stresu, Hsp70 zabraňuje agregácii týchto čiastočne denaturovaných proteínov a umožňuje ich opätovné skladanie. Napriek nepochybným výhodám vyplývajúcim z kryoprezervácie spermií vysokoplemenných zvierat, tento proces vedie k značnej strate životaschopných buniek v dôsledku termického, osmotického a oxidatívneho stresu. Cieľom bakalárskej práce bude analýza expresie Hsp70 génu u kryoprezervovaných spermií s využitím genetických a proteomických metód, a odhalenie jeho úlohy pri ochrane vitálnych reprodukčných buniek počas ich expozície voči nízkym teplotám.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABb aplikovaná biológia
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.