Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Expresia génu Hsp70 u kryoprezervovaných spermií býkov
State of topic: approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Summary: 70 kilodaltonové proteíny tepelného šoku (Hsp70 alebo DnaK) je skupina konzervovaných všadeprítomných proteínov tepelného šoku. Proteíny s podobnou štruktúrou existujú prakticky vo všetkých živých organizmoch. Hsp70 sú dôležitou súčasťou bunkovej mašinérie skladania bielkovín a pomáhajú chrániť bunky pred stresom. Hsp70 proteíny môžu pôsobiť na ochranu buniek pred tepelným alebo oxidačným stresom. Tieto procesy zvyčajne pôsobia na poškodenie bielkovín, čo spôsobuje ich čiastočné rozvinutie a možnú agregáciu. Tým, že sa dočasne viaže na hydrofóbne zvyšky vystavené stresu, Hsp70 zabraňuje agregácii týchto čiastočne denaturovaných proteínov a umožňuje ich opätovné skladanie. Napriek nepochybným výhodám vyplývajúcim z kryoprezervácie spermií vysokoplemenných zvierat, tento proces vedie k značnej strate životaschopných buniek v dôsledku termického, osmotického a oxidatívneho stresu. Cieľom bakalárskej práce bude analýza expresie Hsp70 génu u kryoprezervovaných spermií s využitím genetických a proteomických metód, a odhalenie jeho úlohy pri ochrane vitálnych reprodukčných buniek počas ich expozície voči nízkym teplotám.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABB Applied Biology
B-ABTB Agrobiotechnology /2014/

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.