Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Expresia génu Hsp70 u kryoprezervovaných spermií býkov
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Abstrakt: 70 kilodaltonové proteíny tepelného šoku (Hsp70 alebo DnaK) je skupina konzervovaných všadeprítomných proteínov tepelného šoku. Proteíny s podobnou štruktúrou existujú prakticky vo všetkých živých organizmoch. Hsp70 sú dôležitou súčasťou bunkovej mašinérie skladania bielkovín a pomáhajú chrániť bunky pred stresom. Hsp70 proteíny môžu pôsobiť na ochranu buniek pred tepelným alebo oxidačným stresom. Tieto procesy zvyčajne pôsobia na poškodenie bielkovín, čo spôsobuje ich čiastočné rozvinutie a možnú agregáciu. Tým, že sa dočasne viaže na hydrofóbne zvyšky vystavené stresu, Hsp70 zabraňuje agregácii týchto čiastočne denaturovaných proteínov a umožňuje ich opätovné skladanie. Napriek nepochybným výhodám vyplývajúcim z kryoprezervácie spermií vysokoplemenných zvierat, tento proces vedie k značnej strate životaschopných buniek v dôsledku termického, osmotického a oxidatívneho stresu. Cieľom bakalárskej práce bude analýza expresie Hsp70 génu u kryoprezervovaných spermií s využitím genetických a proteomických metód, a odhalenie jeho úlohy pri ochrane vitálnych reprodukčných buniek počas ich expozície voči nízkym teplotám.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ABB aplikovaná biológia-- nezadané -- -- nezadané --
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.