Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Buriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku MVL - AGRO, s.r.o. Dolné Ozorovce
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Abstrakt: V predloženej diplomovej práci experimentálnej bude hodnotený výskyt druhov burín v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku MVL - AGRO, s.r.o. Dolné Ozorovce.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia