Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Využitie nanotechnológií pri produkcií potravín
State of topic:
approved (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Food Hygiene and Safety - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Ľubomír Belej, PhD.
Summary:
Nanotechnológie predstavujú zámerný zásah do materiálov (vrátane potravín a krmív) na úrovni veľmi malých rozmerov v rozmedzí od 1 nanometra (nm) do 100 nm. V práci sa zameriame na aktuálne využitie nanomateriálov pri výrobe potravín a ich vplyvu na bezpečnosť potravín.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BKB Food Safety and Control

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.