Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie nanotechnológií pri produkcií potravín
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Belej, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľubomír Belej, PhD.
Abstrakt: Nanotechnológie predstavujú zámerný zásah do materiálov (vrátane potravín a krmív) na úrovni veľmi malých rozmerov v rozmedzí od 1 nanometra (nm) do 100 nm. V práci sa zameriame na aktuálne využitie nanomateriálov pri výrobe potravín a ich vplyvu na bezpečnosť potravín.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.