Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Spôsoby odhaľovania nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Ľubomír Belej, PhD.
Abstrakt:
Odhaľovanie nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkov patrí v súčasnej dobe k dôležitým aspektom sledovania bezpečnosti a kvality v mäsospracujúcom priemysle. V práci sa kompilačnou metódu zameriame na metodické postupy a možnosti pridávania nedeklarovaných prísmesí do mäsových výrobkov


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.