Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Spôsoby odhaľovania nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Belej, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľubomír Belej, PhD.
Abstrakt: Odhaľovanie nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkov patrí v súčasnej dobe k dôležitým aspektom sledovania bezpečnosti a kvality v mäsospracujúcom priemysle. V práci sa kompilačnou metódu zameriame na metodické postupy a možnosti pridávania nedeklarovaných prísmesí do mäsových výrobkov


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.