Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Analýza využívania alternatívnych pohonov automobilu
State of topic:
approved (doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Daniela Kunecová, PhD.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Physics - TF
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Vytvoriť prehľad využívania alternatívnych pohonov automobilov. Popísať výhody a nevýhody jednotlivých pohonov. Zamerať sa na ich prínos pre budúcnosť v automobilovej doprave. Každý alternatívny pohon je naviazaný na palivo, energiu, ktorá sa pri svojej činnosti spotrebúva. Vybrať si niektorý typ paliva alternatívneho pohonu, popísať fyzikálne vlastnosti, jeho vznik, využitie a obnoviteľnosť.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VAB Manufacturing Technologies for Automotive Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.