Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv rôznych druhov a koncentrácií medu na technologické vlastnosti medových cukríkov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti sú na trhu obľúbené produkty, ktoré sú bez umelých konzervačných a s obsahom prírodných látok. Jedným z takýchto produktov sú medové cukríky, ktoré sú vyrábané v menšej prevádzke a distribuované po celom Slovensku. Najmä v letných mesiacoch bývajú tieto cukríky veľmi lepivé a dochádza k reklamáciám. Cieľom diplomovej práce je oboznámiť sa s výrobou medových cukríkov a testovať niekoľko druhov a koncentrácií medu s ohľadom na technologické vlastnosti vyrobených cukríkov, najmä ich lepivosť. Očakávaným prínosom diplomovej práce je posúdiť, či med, prípadne v akej miere ovplyvňuje technologické vlastnosti vyrobených produktov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TNI technológia potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.