Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Akumulácia vybraných environmentálnych polutantov v mlieku a krvi oviec
Stav tématu: schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Abstrakt: Environmentálne polutanty ako kontaminanty potravín sú problémom, s ktorým sa stretávame na celom svete. Jednými z najčastejších kontaminantov potravín sú ťažké kovy, ktoré sa veľmi ľahko kumulujú v tkanivách ako rastlín tak aj živočíchov. Mnohé štúdie dokázali vysoký obsah olova a rôznych menších zlúčenín v mlieku zvierat, chovaných v kontaminovaných oblastiach. Kontrola koncentrácií týchto polutantov je preto nevyhnutná pre bezpečnosť základných potravín, akou je napr. mlieko.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BKi bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.