Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Akumulácia vybraných environmentálnych polutantov v mlieku a krvi oviec
State of topic: approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Summary: Environmentálne polutanty ako kontaminanty potravín sú problémom, s ktorým sa stretávame na celom svete. Jednými z najčastejších kontaminantov potravín sú ťažké kovy, ktoré sa veľmi ľahko kumulujú v tkanivách ako rastlín tak aj živočíchov. Mnohé štúdie dokázali vysoký obsah olova a rôznych menších zlúčenín v mlieku zvierat, chovaných v kontaminovaných oblastiach. Kontrola koncentrácií týchto polutantov je preto nevyhnutná pre bezpečnosť základných potravín, akou je napr. mlieko.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-FSC Food Safety and Control

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.