Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Charakteristika a senzorická analýza šumivých vín
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Attila Kántor, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Attila Kántor, PhD.
Abstrakt: Teoretická časť bakalárskej práce bude zameraná na všeobecnú charakteristiku šumivých vín, technologický proces výbory šumivých vín rôznymi metódami. Porovnanie charmatovej a tradičnej metódy výroby. Praktická časť sa bude zameriavať na charakteristiku vybraných vzoriek šumivých vín, ich zaradenie, opis, chemické zloženie vína a senzorickú analýzu s využitím 20 bodového hodnotiaceho systému pre šumivé vína.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VINB vinárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.