Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Svetová produkcia, charakteristika a senzorická analýza vín odrody Cabernet Sauvignon
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Attila Kántor, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Attila Kántor, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na charakteristiku odrody Cabernet Sauvignon, najznámejšej a najpestovanejšej modrej muštovej odrody sveta. Teoretická časť bude pojednávať o morfológii, rozšírení, pestovaní, spracovaní hrozna tejto odrody, významných aromatických látkach odrody prípadne gastrokombinácii vína s pokrmami. Praktická časť bude zameraná na chemické a senzorické posúdenie vybraných vzoriek vín odrody Cabernet Sauvignon určitého ročníka a kategorizácie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VINB vinárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.