Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Flavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostredia
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol: doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Abstrakt:
Práca analyzuje flavonoidy a ich funkcie v obrane proti nepriaznivým faktorom prostredia . Práca má kompilačný charakter.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia