Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Využitie bakteriocínov pri balení poravín
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce bude charakterizovať bakteriocíny a popísať možnosti ich využitia pri balení potravín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia