Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravín
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce bude popísať a charakterizovať živočíšne bielkoviny a ich potenciálne využitie pri balení potravín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia