Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravín
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude popísať a charakterizovať živočíšne bielkoviny a ich potenciálne využitie pri balení potravín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia