Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vyhodnotenie vybraných fyzikálnych ukazovateľov pri rôznych spôsoboch tepelného spracovania mäsa.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Tepelná úprava potravín je technologický postup úpravy potravín. Vplyvom rôznych tepelných úprav - varenie, pečenie, grilovanie a pod. je možné dosiahnuť rôzne fyzikálne vlastnosti hotového pokrmu - mäsa. Cieľom práce je zistiť tieto fyzikálne vlastnosti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PTG potraviny a technológie v gastronómii

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.