Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kontrola kvality mrazených mias
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Abstrakt: Kvalita mäsa závisí od mnohých faktorov - pôvod, skladovanie, preprava a pod. Na kvalitu mäsa vplýva dĺžka skladovania, kvalita mäsa pred zmrazením, teplotné podmienky počas skladovania a pod. Cieľom práce je kontrola tejto kvality a zhodnotenie rôznych druhov mias.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKIA bezpečnosť a kontrola potravín
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín
I-TNI technológia potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.