Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Kontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre deti
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Mäsové výrobky určené pre deti podliehajú zvýšenej kontrole a musia spĺňať prísnejšie požiadavky na kvalitu vstupnej suroviny a na kvalitu hotového výrobku. Cieľom práce je zhodnotenie fyzikálno-chemických vlastností a senzorických vlastností jednotlivých mäsových výrobkov určených pre deti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TNI technológia potravín
I-BKIA bezpečnosť a kontrola potravín
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.