Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre deti
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Abstrakt: Mäsové výrobky určené pre deti podliehajú zvýšenej kontrole a musia spĺňať prísnejšie požiadavky na kvalitu vstupnej suroviny a na kvalitu hotového výrobku. Cieľom práce je zhodnotenie fyzikálno-chemických vlastností a senzorických vlastností jednotlivých mäsových výrobkov určených pre deti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TNI technológia potravín-- nezadané -- -- nezadané --
I-BKIA bezpečnosť a kontrola potravín-- nezadané -- -- nezadané --
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.