Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti pestovania papriky zeleninovej (Capsicum annuum L.) v severných podmienkach Slovenska
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra zeleninárstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalárska práca má experimentálny charakter. Cieľom práce je posúdenie možnosti poľného pestovania vybranej odrody papriky zeleninovej v severných podmienkach Slovenska. V rámci pokusu bude sledovaný vplyv rôznych mulčovacích a nakrývacích materiálov na skorosť (slama, čierna polyetylénová fólia, čierna netkaná textília, biela netkaná textília), kvantitatívne parametre plodov papriky(hmotnosť jedného plodu, počet plodov na jednej rastline, celková úroda), ako aj triedenie pozberaných plodov do tried kvality.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ZBc záhradníctvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.