Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti pestovania papriky zeleninovej (Capsicum annuum L.) v severných podmienkach Slovenska
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra zeleninárstva (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca má experimentálny charakter. Cieľom práce je posúdenie možnosti poľného pestovania vybranej odrody papriky zeleninovej v severných podmienkach Slovenska. V rámci pokusu bude sledovaný vplyv rôznych mulčovacích a nakrývacích materiálov na skorosť (slama, čierna polyetylénová fólia, čierna netkaná textília, biela netkaná textília), kvantitatívne parametre plodov papriky(hmotnosť jedného plodu, počet plodov na jednej rastline, celková úroda), ako aj triedenie pozberaných plodov do tried kvality.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-ZBc záhradníctvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.