Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Možnosti pestovania papriky zeleninovej (Capsicum annuum L.) v severných podmienkach Slovenska
State of topic: approved (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Vegetable Production - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Summary: Bakalárska práca má experimentálny charakter. Cieľom práce je posúdenie možnosti poľného pestovania vybranej odrody papriky zeleninovej v severných podmienkach Slovenska. V rámci pokusu bude sledovaný vplyv rôznych mulčovacích a nakrývacích materiálov na skorosť (slama, čierna polyetylénová fólia, čierna netkaná textília, biela netkaná textília), kvantitatívne parametre plodov papriky(hmotnosť jedného plodu, počet plodov na jednej rastline, celková úroda), ako aj triedenie pozberaných plodov do tried kvality.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ZBC Horticulture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.