Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti pestovania papriky zeleninovej (Capsicum annuum L.) v severných podmienkach Slovenska
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca má experimentálny charakter. Cieľom práce je posúdenie možnosti poľného pestovania vybranej odrody papriky zeleninovej v severných podmienkach Slovenska. V rámci pokusu bude sledovaný vplyv rôznych mulčovacích a nakrývacích materiálov na skorosť (slama, čierna polyetylénová fólia, čierna netkaná textília, biela netkaná textília), kvantitatívne parametre plodov papriky(hmotnosť jedného plodu, počet plodov na jednej rastline, celková úroda), ako aj triedenie pozberaných plodov do tried kvality.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZBC záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.