Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
State of topic:
approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Príprava (digitalizácia,vektorizácia) vstupných dát zo stavebnej architektúry do CAD-systému pre tvorbu ZKA. Tvorba modelových prvkov záhradnej architektúry špecifikovanej lokality. Techniky modelovania základných komponentov digitálneho modelu krajiny – terén, prvky drobnej architektúry, vegetačné prvky. Vizualizácia komplexného modelu – interakcia stavebného modelu a modelu objektov záhradnej architektúry. Fotorealistické a nerealistické renderovanie. Využitie poznatkov pri riešení konkrétnej lokality.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABC Garden and Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FZKI
Z15-0142-B Computer aided design