Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
State of topic: approved (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Summary: Cieľom práce je vytvoriť variantné modely zážitkovej enogastronómie s ponukou vín vo vertikále, to znamená zostaviť viacchodové menu jedál s vínami rôznych ročníkov. Autor vypracuje charakteristiku jedál, vín i jednotlivých ročníkov. Pri zostavovaní menu je potrebné brať ohľad nie len na vhodnú kombináciu jedál a ponúkaných vín, ale aj na primeranosť porcií a ich kalorické hodnoty. Pri jednotlivých variantoch vyhotoví autor výpočty prísunu kalórií. Gurmánsky zážitok autor doplní pútavou prezentáciou a s návrhmi správneho manažmentu prijímania a odbúravania kalórií i etanolu. Jedným z výstupov bude anketa k záujmu spotrebiteľov o takýto typ ponúkanej služby - zážitku.

There are no limitations of the topic