Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť variantné modely zážitkovej enogastronómie s ponukou vín vo vertikále, to znamená zostaviť viacchodové menu jedál s vínami rôznych ročníkov. Autor vypracuje charakteristiku jedál, vín i jednotlivých ročníkov. Pri zostavovaní menu je potrebné brať ohľad nie len na vhodnú kombináciu jedál a ponúkaných vín, ale aj na primeranosť porcií a ich kalorické hodnoty. Pri jednotlivých variantoch vyhotoví autor výpočty prísunu kalórií. Gurmánsky zážitok autor doplní pútavou prezentáciou a s návrhmi správneho manažmentu prijímania a odbúravania kalórií i etanolu. Jedným z výstupov bude anketa k záujmu spotrebiteľov o takýto typ ponúkanej služby - zážitku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia