Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Založenie a prevádzka škôlky drevín
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marcel Raček, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marcel Raček, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je vypracovať návrh na založenie a prevádzku skôlky drevín. Určia sa logistické, marketingové a technologické východiská pre založenie škôlky drevín. V súlade s produktovým zameraním sa vypracuje plán priestorového usporiadania a vybavenia škôlky drevín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia