Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie záhradníckych plodín vo floristike
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je uplatnenie záhradníckych plodín vo floristike. Súčasťou bude: - vlastná tvorba, vyhotovenie dekorácií, tematicky podľa ročných období, zdokladovaná fotografiami v priebehu jedného roka, - zisťovanie trvanlivosti jednotlivých druhov rastlín, - popis techniky vyhotovenia vencov a kytíc, - popis použitého materiálu (živého, sušeného, doplnkového, pomocného), - zoznam potrebného náradia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZBC záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.